Začínáme - první týden ve škole

01/09/2023
Základní škola

V pondělí 4.9. začíná vyučování. Všichni žáci (máme plnou kapacitu 780 žáků) přijdou před osmou hodinou do školy. V 8:00 začínáme. Prvňáčci mají sraz ve školní jídelně. Vstup do jídelny je přes pokladnu od světelné křižovatky ulic Zápská x Královická. Přípravné třídy (letos máme dvě přípravné třídy) se sejdou ve vedlejší budově. Vstup dveřmi školní družiny od stoleté lípy. Ostatní žáci půjdou hlavním vchodem. Hned u dveří bude nástěnka s rozmístěním tříd a se zařazením nově přijatých žáků do tříd. Rozmístění učeben najdete též v záložce Základní škola - Organizace školního roku. První den budou mít žáci jen jednu vyučovací hodinu, nemusí se přezouvat. S sebou potřebují (ti starší) jen něco na psaní poznámek.

 

V úterý 5.9. budou všechny třídy ve svých kmenových učebnách. Opět začínáme v 8 hodin. Tento den se už žáci budou přezouvat. Během dopoledne proběhnou třídnické práce - žáci se seznámí se školním řádem, budou poučeni o bezpečném chování, seznámí se s organizací školního roku, atd.. Nově přijatí žáci dostanou učebnice. První ročníky a přípravné třídy končí v 10:00, první stupeň v 11:40, druhý stupeň ve 12:35. Družina funguje v plném rozsahu.


Ve středu 6.9. se učí dle rozvrhů. Jen prvňáčci a přípravné třídy mají vyučování o hodinu zkráceno (do 10:45 hodin). Ve středu se také konají třídní schůzky. Vzhledem k tomu, že mnoho rodičů má u nás ve škole více dětí, proběhnou v každé třídě schůzky dvakrát - první od 16:30 hodin, druhé od 17:15 hodin. Máte-li jen jednoho potomka na naší škole, můžete si vybrat, jestli přijdete v půl páté nebo ve čtvrt na šest. Máte-li dvě děti, tak si můžete zvolit, ve které třídě začnete. Stihnete obojí. Máte-li tři děti, tak... Pokud se nemůžete třídních schůzek zúčastnit, spojte se, prosím, s třídními vyučujícími přes Bakaláře. Děkuji.


Ve čtvrtek 7.9. a v pátek 8.9. probíhá ve všech třídách výuka bez úprav. Jen v pátek se čtyři týmy vybraných dětí napříč všemi ročníky budou účastnit Street florbalu škol v Brandýse na náměstí.

Mgr. Josef Jarý