Matematická třída

6. ročník s rozšířenou výukou matematiky

Jsi páťák? Je matematika tvým oblíbeným předmětem? Zvaž matematickou třídu, která na Palachovce zahájí již 5. úspěšný rok svého fungování! Naši žáci bodují na logických i matematických soutěžích. Přidej se!

Již několik let nabízíme žákům 5. ročníku možnost zařazení do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky. V matematické třídě je mírně pozměněná hodinová dotace některých předmětů. Navýší se tedy počet hodin matematiky v každém ročníku, ale celkový počet hodin týdně zůstane stejný jako u ostatních tříd.


Jak se přihlásit:

  • Odešlete přihlášku na e-mail: j.jary@fzs-palachova.cz
    (Přihlášku musí zaslat zákonný zástupce dítěte.)
  • V e-mailu uveďte jméno a příjmení uchazeče a název školy, kterou právě navštěvuje, nezapomeňte ani na kontaktní telefonní číslo.
  • Do předmětu prosím napište Matematická třída.

O zařazení rozhodne písemný test, který uchazeč vypracuje dne 22. 5. 2024 od 14:30
v budově naší školy v učebnách č. 40 a č. 42 ve 2. patře.

Test bude obsahovat řadu úloh (průřez látky 1. stupně a logické úlohy), na jejichž vyřešení je limit 60 minut. Kalkulačky, mobily a ostatní elektronické přístroje nejsou povoleny. Vzhledem k tomu, že test obsahuje i geometrické úlohy, je zapotřebí přinést si s sebou nejen psací potřeby, ale i rýsovací pomůcky.


Těšíme se na setkání s příznivci matematiky! A pamatujte, že za zkoušku nic nedáte.