Zobrazit navigaci

Přípravné třídy

Pro koho je přípravná třída určena

Přípravná třída základní školy se zřizuje pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky. Jejím hlavním cílem je vyrovnat vývoj dítěte a připravit ho na bezproblémový vstup do 1. třídy základní školy. 

Náplň přípravné třídy

Během školního roku v přípravné třídě jsou děti systematicky připravovány na zahájení vzdělávání v základní škole. Hlavní cílem je vybavit děti potřebnými dovednostmi a návyky. Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj komunikace, jazykových a řečových dovedností, rozvoj hrubé i jemné motoriky a grafomotoriky, časové a prostorové orientace, pozornosti, paměti a další. Vše probíhá hravou formou a činnosti jsou střídány s ohledem na aktuální schopnost koncentrace dětí.

Režim přípravné třídy

Organizace výuky se liší od mateřské školy. Děti si tak zvyknou na režim podobný režimu výuky na základní škole. Dopolední výuka končí v 11:40 hodin, v případě zájmu může dítě docházet do družiny, která je v provozu do 16:30 hodin. K dispozici je také ranní družina, od 6:30 hodin. Docházka dětí do přípravné třídy je bezplatná, rodiče hradí pouze stravné – pokud dítě chodí na obědy; a poplatek za školní družinu – v případě, že školní družinu navštěvuje. 

Proč zvolit přípravnou třídu

Velkou výhodou přípravné třídy je nízký počet dětí ve třídě (třídy se naplňují od 10 do 15 dětí), což dává možnost věnovat se individuálním potřebám každého dítěte. Další výhodou je, že děti v přípravné třídě nejsou klasifikovány, takže se vyhnou stresu ze známkování. Docházka dětí do přípravné třídy je bezplatná a po zapsání povinná.

Kde je přípravná třída umístěna

Přípravné třídy jsou umístěny v komplexu ZŠ Palachova - budova školní družiny. Pro venkovní aktivity je využíván prostor Panské zahrady. Během školního roku jsou pořádány výlety do přírody i rozmanité kulturní akce. 

Jak se přihlásit

Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě písemné žádosti rodičů, doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a potvrzení o odkladu školní docházky (pro děti s odkladem školní docházky). Kritériem pro zařazení není trvalé bydliště dítěte. Přednostně se přijímají děti s odkladem školní docházky. O přijetí do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy.

Kontakty

třídní učitelka PT A: Anna Zapletalová  

a.zapletalova@fzs-palachova.cz


třídní učitelka PT B: Bc. Darina Holečková DiS.

d.holeckova@fzs-palachova.cz


Zástupce ředitele pro 2. stupeň a přípravné třídy: Mgr. Vít Mareš

v.mares@fzs-palachova.cz, 313 037 576, 731 159 449


Učení o zvířátkách v ZOO Radonice
24/05/2024
Přípravné třídy

Učení o zvířátkách v ZOO Radonice

V pátek 17. května si děti z obou přípravných tříd mimo svačin zabalily do batůžku taky mrkev a jablka a vyrazily na bezva výlet za zvířátky.
Zobrazit více ...
Rozhovor: Rok v přípravce dokáže s dětmi udělat hotové zázraky
08/05/2024
Přípravné třídy

Rozhovor: Rok v přípravce dokáže s dětmi udělat hotové zázraky

O fungování přípravné třídy a jejích benefitech pro děti s odkladem školní docházky jsme si povídali s našimi učitelkami Darinou Holečkovou a Annou Zapletalovou. Prozradily nám mimo jiné i to, proč by tuhle práci neměnily ani za nic.
Zobrazit více ...
Zápis do přípravných tříd pro školní rok 2024/2025
24/04/2024
Přípravné třídy

Zápis do přípravných tříd pro školní rok 2024/2025

Přípravná třída je pro děti s odkladem školní docházky ideálním stupněm mezi mateřskou a základní školou. Zápisy do našich přípravek proběhnou 9. května!
Zobrazit více ...
Vítáme jaro: Výukový program v Klíčku a vynášení Morany
22/03/2024
Přípravné třídy

Vítáme jaro: Výukový program v Klíčku a vynášení Morany

První jarní dny přípravných tříd se nesly v duchu symbolického loučení se zimou, poznávání rostlin v lužním lese a zjištění, že z některých si lze připravit chutnou svačinku.
Zobrazit více ...
Co říkají knížky
07/03/2024
Přípravné třídy

Co říkají knížky

Knížky a pohádky k dětem neodmyslitelně patří, a proto se na ně zaměřili žáčci z přípravných tříd spolu s paní učitelkou.
Zobrazit více ...
Přípravná třída: Otázky a odpovědi
25/02/2024
Přípravné třídy

Přípravná třída: Otázky a odpovědi

Přípravka, nebo také nultý ročník, je možným mezistupněm mezi školkou a první třídou. Pro děti, které ještě nejsou z nějakého důvodu na náročný školní režim zralé, může být skvělou možností, jak se na školu pozvolna aklimatizovat.
Zobrazit více ...
Zobrazeno 6 / 6