Složení školské rady

Za zřizovatele:

          Mgr. Věra Krajíčková

          Ing. Zdeňka Hajleková

Za rodiče:

          Kristýna Pokorná

          Ing. Emílie Koťátková

Za pedagogy:

          Mgr. Vít Mareš

          Mgr. Markéta Šandová

Předsedkyní školské rady byla zvolena Mgr. Věra Krajíčková.