Deváťáci se rozloučili se základní školou

30/06/2024
Základní škola

V pondělí 24. června proběhlo v kině v Brandýse nad Labem slavnostní loučení devátých tříd. Akce pokračovala ve středu na zámku, kde žáci poděkovali učitelům před zraky dojatých rodičů.


Pondělí 24. června se v kině v Brandýse nad Labem neslo ve znamení loučení žáků devátých tříd se základní školou. Žáci si připravili pestrý program, který zahrnoval taneční čísla, videa se vzpomínkami ze školních let a společné zážitky z výletů, exkurzí a procházek. Celé vystoupení zakončili zpěvem vybraných písní, při kterém za světelných efektů vytvořených mobilními telefony vyčarovali skutečně dojemnou atmosféru.


Slavnostní akce pokračovala ve středu 26. června na zámku v Brandýse nad Labem, kde třídy 9.A, 9.B a 9.C poděkovaly svým učitelům, spolužákům a ostatnímu personálu školy. Rodiče, kteří přišli své děti podpořit, byli rovněž dojati výkony a proslovy, které slyšeli. Každé vystoupení bylo uvedeno proslovem pana ředitele, který popřál žákům vše dobré do budoucna a připomněl, že stejně jako oni i on slaví devět let na této škole jako ředitel. Na závěr si všichni společně zazpívali na nádvoří zámku, čímž završili celou slavnostní událost, která se nesla v přátelské atmosféře.


Celá akce byla umožněna díky vstřícnosti a ochotě personálu zámku, za což patří velké poděkování. Děkujeme všem, kteří se na přípravě a realizaci loučení podíleli, a přejeme našim deváťákům mnoho úspěchů v jejich dalším studiu a životě.