Příroda je naše - Náš les a jeho obyvatelé

29/11/2023
Školní družina

V průběhu letošního listopadu si děti v dužině užily interaktivní přednášku o lesním ekosystému a jeho obyvatelích. 


Akci zajistil pro naši školu tým Kynologického servisu a tvůrce projektu „ Náš les a jeho obyvatelé“. Se speciálně vytvořeným programem navštěvují již od roku 2014 školy a školky po celé České republice. Povídání je koncipováno tak, aby odpovídalo a vhodně doplňovalo probírané učivo předmětů Prvouka a Přírodověda. Cílem je, přinést dětem nové a zajímavé informace a posílit jejich vztah k přírodě a ekologii.


Rozpoznávání lesů od jehličnatých po listnaté

Na začátku programu se žáci spolu s lektorkou věnovali základnímu rozdělení lesů na jehličnaté, listnaté a smíšené. Lektorka dětem představila také některé konkrétní zástupce stromů, jako je smrk, borovice, jedle, modřín, dub, buk a bříza. S pomocí obrázků a ukázek se malí přírodopisci společně učili, jak tyto stromy rozpoznat podle tvaru listů či kůry.


Zvuky Lesa

Poté se program zaměřil na povídání o zvířatech, která můžeme v našich lesích potkat. Děti měly možnost poslechnout si reálné zvuky, které zvířata vydávají, a hádat, o jakého lesního obyvatele se jedná. Tato aktivita nejen obohatila jejich znalosti, ale umožnila jim lépe porozumět zvukům lesa. Ty mohou být někdy trochu strašidelné. 


Dotykem k poznání

Vrcholem vzdělávací akce bylo osahání si nejrůznějších rekvizit, které tým přivezl s sebou. Děti měly možnost prohlédnout a vzít si do ruky kůže, kožešiny, čelisti, zuby, lebky, rohy, a dokonce i vycpaná zvířata. 


Jak se chovat ve společnosti lesních obyvatel

Další část programu byla věnována důležitým otázkám týkajícím se zvířat a naší bezpečnosti na procházce v lese. Diskutovalo se o tom, jak se zachovat v případě nečekaného setkání například s divočákem. 


Lesní pedagogika posiluje ekologické myšlení dětí, podporuje jejich pozitivní vztah k přírodě a ke zvířatům. Učí je formou hry a poznávání respektu k životnímu prostředí, což formuje jejich odpovědný a udržitelný přístup k naší planetě.  


Připravila: Michaela Hlinková a redakce