Zápis do 1. tříd

Výsledky zápisu do 1.ročníku pro školní rok 2024/2025

Zápis proběhl ve dnech 9. a 10. dubna 2024.

Celkem o zápis do 1. ročníku požádalo 119 žadatelů. Z tohoto počtu bylo 22 dětí po loňských odkladech, 96 přišlo v řádném termínu (šestileté děti) a jedno dítě bylo pětileté.

Děti byly přijímány na základě předem stanovených a zveřejněných kritérií:

  1. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu naší školy.
  2. Děti s trvalým pobytem na území města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav mimo obvod naší základní školy.
  3. Děti s trvalým pobytem mimo město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav s trvalým pobytem v obcích, s nimiž má město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav uzavřenou smlouvu o zajištění povinné školní docházky.
  4. Všechny ostatní děti.

Pětileté děti (datum narození po 31.8.2024) budou přijímány až v případě volné kapacity školy po přijetí všech ostatních dětí.

Podle v únoru zveřejněných podmínek škola počítá s otevřením tří prvních tříd s celkovým množstvím přijatých dětí 72. V případě, že počet dětí splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, mělo být o přijetí či nepřijetí rozhodnuto losem. Losování se mělo konat 17.4.2024.

Vzhledem ke skutečnosti, že žadatelů o přijetí s trvalým pobytem ve školském obvodu naší školy (kritérium číslo 1) je přesně 72, žádné losování neproběhne.

Pro školní rok 2024/2025 přijmeme pouze děti po odkladu povinné školní docházky a děti šestileté, které splnily kritérium pro přijetí číslo 1, tj. bydliště dítěte i zákonného zástupce je ve školském obvodu Základní školy Palachova Brandýs n. L. 


Oficiální seznam přijatých dětí najdete ZDE a také ve vývěsní skřínce před budovou školy.

Nepřijaté žadatele vyrozumíme do 14 dnů pomocí datové schránky nebo obálky s barevným pruhem.

O žádostech o odklad povinné školní docházky rozhodne ředitel školy nejpozději do konce dubna. Pokud žádosti budou doloženy všemi potřebnými dokumenty, ředitel školy jim vyhoví.


Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky 

Přijaté děti se s prostředím školy seznámí ve středu 5. června 2024 na dni otevřených dveří, kdy bude probíhat i úvodní schůzka rodičů s třídními učitelkami. 

Bližší informace obdrží zákonní zástupci přijatých dětí prostřednictvím emailu.


S případnými dotazy nás neváhejte kontaktovat.

Mgr. Michaela Pavelková - přijetí do 1. ročníku, odklad školní docházky, zápis pětiletých. 

Telefon 733 524 485 m.pavelkova@fzs-palachova.cz


Mgr. Vít Mareš - přijetí do přípravných tříd. 

Telefon 731 159 449 v.mares@fzs-palachova.cz


Veškeré podrobnosti k zápisům do prvních tříd pro školní rok 2024/2025 naleznete v přiloženém souboru.

Ke stažení: